Peruntukan RM39 Juta Untuk Fasa 2 Projek Jalan Mantob-Gonipis-Tobobon Tuaran

Henry-Agong.jpg
Kongsi Bersama

KOTA KINABALU: Sebanyak RM39 juta peruntukan telah diluluskan untuk fasa 2 Projek Jalan Mantob-Gonipis-Tobobon Tuaran di bawah Rolling Plan Keempat (RP4) Rancangan Malaysia Ke-11 (RMK11) tahun 2020.

Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar II, Datuk Henry Sum Agong berkata, ia melibatkan pembinaan jalan sepanjang enam kilometer dengan spesifikasi Jabatan Kerja Raya (JKR) R1.

“Status terkini adalah di peringkat penentuan skop dan kerja awalan. Kementerian sentiasa memberikan komitmen sepenuhnya bagi pembangunan masyarakat luar bandar khususnya di negeri Sabah dengan menyediakan kemudahan infrastruktur yang selamat dan selesa,” katanya ketika menjawab soalan lisan Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Madius Tangau pada Persidangan Dewan Rakyat, di Kuala Lumpur.

Dalam soalan berkenaan, Madius meminta Menteri Pembangunan Luar Bandar menyatakan bilakah kementerian akan menaik taraf melalui peruntukan dan belanja Jalan Luar Bandar (JALB) bagi Jalan Sinulihan, Jalan Wasai, Jalan Kitapol, Jalan Giuk, Jalan Gonipis, Jalan Poturidong, Jalan Mongkonihab, Jalan Rungus Nahaba, Jalan Togop dan Jalan Tiong Monggis di kawasan Parlimen Tuaran.

Henry berkata, bagi cadangan jalan Tudan-Poring-Tebobon, Tuaran, Sabah, Jalan Tomis Tiong Lokus – Kotunuan Lama – Wasai, Tuaran fasa 2 dan Jalan Bukit Fasal, Tuaran, kementerian telah mengangkat permohonan projek tersebut bagi pelaksanaan di bawah Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK12).

Walau bagaimanapun, beliau juga berkata bahawa kelulusan adalah tertakluk kepada kelulusan oleh pihak Unit Perancangan Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (UPE-JPM) dan kedudukan semasa kewangan kerajaan.

Dalam soalan tambahan Madius turut bertanya kepada Henry jika sedar dan tahu bahawa jalan raya di luar bandar tidak diberi keutamaan berbanding lebuh raya bertingkat di bandar-bandar besar.

“Adakah Yang Berhormat sedar dan tahu bahawa di Malaya ini terdapat lebih 32 lebuh raya bertingkat sehinggakan rakyat tidak tahu apakah singkatan nama-nama lebuh raya tersebut seperti MEX, DUKE, SPRINT, LATAR, PLUS, KESAS, LEKAS dan pelbagai lagi.

“Akan tetapi di negeri Sabah, rakyat terpaksa berhadapan dengan kemudahan yang begitu teruk. Setiap kali hujan sahaja, ada sahaja tanah runtuh dan kerajaan negeri terpaksa berbelanja untuk membuka tanah runtuh tersebut.

“Persoalan saya tadi ialah apakah sebenarnya langkah-langkah yang telah diambil oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar khususnya untuk memastikan supaya pihak kerajaan akan dapat memperuntukkan untuk menaik taraf jalan-jalan raya ini daripada jalan merah kepada di-asphalt, naik taraf.

“Ini kerana ia punya kadar peruntukan hanyalah lebih kurang RM2 juta untuk satu kilometer, bukan pun banyak sangat. Akan tetapi tidak diberi keutamaan. Jalan yang diberi keutamaan adalah lebuh raya bertingkat.

“Jadi ini persoalan saya fikir Yang Berhormat juga dari luar bandar, dari Lawas juga tahu dan sedar ini bahawa peruntukan untuk luar bandar tidak diberi keutamaan selama ini,” katanya.

Menjawab soalan tambahan itu, Henry mengakui sebagai wakil rakyat dari kawasan luar bandar, beliau sangat maklum tentang keperluan-keperluan di luar bandar.- Utusan Borneo

Komen

Kongsi Bersama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top