15% Pakar Perubatan KKM Ditempatkan Di Sabah, Sarawak – Zaliha

dr-zaliha.jpg

Dr Zaliha (Gambar fail)

Kongsi Bersama

KUALA LUMPUR: Kira-kira 15 peratus pakar perubatan yang bekerja di Kementerian Kesihatan (KKM) kini ditempatkan di Sabah dan Sarawak.

Sehingga 31 Mac 2023, Sabah mempunyai 503 pakar perubatan, menyumbang 7.3 peratus daripada 6,912 keseluruhan tenaga kerja pakar KKM, manakala Sarawak mempunyai 539 pakar perubatan, iaitu 7.8 peratus daripada jumlah keseluruhan, menurut Menteri Kesihatan Dr Zaliha Mustafa.

Selain itu, KKM juga telah menempatkan 62 pegawai perubatan pra-kepakaran di Sabah dan 59 di Sarawak. Pegawai-pegawai ini bekerja di bawah pengawasan pakar perubatan yang berpengalaman, menyumbang kepada skop amalan khusus di negeri-negeri.

Selepas menamatkan pengkhususan mereka, pegawai perubatan digalakkan untuk kekal di Sabah dan Sarawak, memastikan ketersediaan kepakaran yang berterusan.

“Selaras dengan konsep Malaysia Madani dan Perjanjian Malaysia 1963, KKM sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti dan keupayaan sistem penjagaan kesihatan di Sabah dan Sarawak, khususnya dalam perkhidmatan khusus,” kata Dr Zaliha dalam jawapan bertulis parlimen. 6 Jun lalu kepada Ahli Parlimen Saratok Ali Biju.

Biju bertanyakan tentang usaha KKM untuk menggalakkan lebih ramai pakar perubatan ditempatkan di Sabah dan Sarawak, selain mewujudkan peluang pekerjaan dalam bidang kesihatan dan perubatan untuk golongan muda di kedua-dua wilayah.

Dr Zaliha berkata KKM sedang mengambil langkah untuk menambah bilangan pakar perubatan di Sabah dan Sarawak. Langkah-langkah ini termasuk menempatkan pakar perubatan untuk berkhidmat sekurang-kurangnya dua tahun di hospital dalam kelompok Sabah dan Sarawak.

Selain itu, KKM bercadang untuk melantik semula pakar perubatan kontrak berdasarkan bidang kepakaran kritikal yang diperlukan di Sabah dan Sarawak. Pada masa ini, terdapat lima pakar perubatan kontrak berkhidmat di Sabah dan dua di Sarawak. KKM juga menggalakkan lebih ramai pegawai perubatan dari Sabah dan Sarawak untuk memohon dan mengikuti program pengkhususan, seperti Program Sarjana Perubatan dengan cuti belajar dan Anugerah Latihan Persekutuan.

Kementerian itu juga bertujuan untuk memupuk perkongsian antara kemudahan penjagaan kesihatan awam dan swasta, termasuk penyumberan luar perkhidmatan khusus dengan kebenaran. Bagi menyokong inisiatif ini, peruntukan sebanyak RM32 juta telah disediakan untuk perkhidmatan penyumberan luar di Sabah dan Sarawak antara 2020 dan 2022.

Kerajaan juga telah memperkenalkan insentif tambahan untuk menarik lebih ramai pakar perubatan berkhidmat di Sabah dan Sarawak.

Bayaran Insentif Penempatan untuk Pakar Perubatan dan Pergigian (BIPP) menawarkan kadar yang berbeza-beza berdasarkan lokasi kemudahan penjagaan kesihatan. Kemudahan yang terletak di kawasan bandar layak mendapat insentif penempatan antara RM500 hingga RM2,000 sebulan, manakala kemudahan penjagaan kesihatan di luar bandar memberi insentif RM1,000 hingga RM2,500 sebulan untuk pakar perubatan.

Kerajaan juga menawarkan Bayaran Insentif Serantau pada kadar 12.5 peratus hingga 25 peratus daripada gaji bulanan. Pegawai perubatan yang berkhidmat di kemudahan penjagaan kesihatan terpencil yang diluluskan menerima Elaun Lokasi dan Kesusahan antara RM500 hingga RM1,500 sebulan.

Insentif tambahan termasuk Bayaran Insentif Luar Bandar 10 peratus untuk pegawai dan insentif pakar antara RM1,900 hingga RM3,100 sebulan. Insentif ini bertujuan untuk menjadikan perkhidmatan di Sabah dan Sarawak lebih menarik kepada pakar perubatan.

Komen

Kongsi Bersama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top